slechtste kinderfuif?

Deze zomer waren de kinderfuiven zo slecht dat iedereen in het publiek spontaan de tong uitstak naar de dansers van Komtuveu om zijn misprijzen over het programma te kennen te geven.

Of niet? De tjoe tjoe waa die we meestal dansen samen met de papa’s is niet alleen een succes bij de kinderen maar evenzeer bij de mama’s die op dat ogenblik gretig met de smartphone filmen.